Činnosť

Prehľad  realizovaných aktivít

1.       Dni mesta Tisovec

Členovia občianskeho združenia TisArt sa podieľali na zabezpečení organizácie Dní mesta 2015, ďalej sa zúčastnili súťaže vo varení kotlíkových špecialít  - naše členky varili „Bryndzové halušky“

2.       Spolupráca pri organizovaní premiéry DS Daxner „Túžby, sny a výčitky“

Rada sa dohodla, že sa členovia OZ TisArt budú podieľať na organizovaní pripravovanej premiéry DS Daxner „Túžby, sny a výčitky“ v mesiaci november formou svetelného a zvukového zabezpečenia. Premiéry boli dve s vysokou diváckou účasťou a obrovským úspechom 

3.       Divadelný seminár na tému - divadelná dramaturgia  dňa 18.11. 2015 v Martine

Divadelný seminár na tému - divadelná dramaturgia  dňa 18.11. 2015 v Martine sa uskutočnil  v priestoroch Mestskej scény spojený s návštevou divadelného predstavenia Národný cintorín I. Na seminári sa zúčastnili 5 členovia občianskeho združenia TisArt

4.       Zabezpečenie predaja občerstvenia na Vianočných trhoch

Členovia občianskeho združenia TisArt sa zapojili do akcie Vianočné trhy a zabezpečili predaj občerstvenia. (varené víno a buchty).

5.       Zabezpečenie vystúpenia DS Daxner – „Slučka pre dvoch“ na Dni filmu a divadla v Klenovci.

Členovia občianskeho združenia TisArt zabezpečili vysúpenie DS Daxner – „Slučka pre dvoch“ na Dni filmu a divadla v Klenovci, ktoré malo veľký úspech a vysokú návštevnosť.

Plán činnosti na rok 2016

Repríza DS Daxner „Túžby, sny a výčitky“                                                  

Divadelný bál 2016-03-21                                                                            

Hriňovské dni divadla                                                                                  

Lojkov divadelný Tisovec                                                                              

Repríza DS Daxner „Slučka pre dvoch“                                                          

FEDIM 2016                                                                                               

Dni mesta Tisovec                                                                                       

Hudba spája generácie                                                                              

Repríza DS Daxner „Slučka pre dvoch“                                                 

Vianočné trhy