"Kultúrnejšie za Kultúrnym"

Ďakujeme Nadácii Orange, ktorá podporila náš projekt "Kultúrnejšie za Kultúrnym" - Občianske združenie TisArt v rámci projektu Kultúrnejšie za Kultúrnym zrevitalizuje, sfunkční a skultúrni verejný priestor zadného dvora Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Cieľom je zatraktívnenie a zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času obyvateľov mesta. V rámci niekoľkých brigád sa bude postupne upravovať terén a pripravovať podklad pre budúce javisko. Vytvorí sa tak kultúrno - spoločenský a relaxačno - oddychový multifunkčný priestor, ktorý priláka mladých ale aj dôchodcov na kultúrne a osvetové podujatia, pikniky, workshopy a stretnutia. Finančné prostriedky budú použité na odborné práce a na materiál na drevené lavičky a javisko.

Tak sa aj stalo, zrevitalizovaný priestor budú môcť v budúcnosti využívať nielen občianske združenia na svoje aktivity, ale hlavne bude slúžiť občanom mesta pri organizovaných podujatiach. Radi by sme v budúcnosti doplnili tento priestor o funkčné hracie prvky pre deti, tým sa zadný dvor mestského kultúrneho strediska prepojí už s existujúcim detským ihriskom a tak by vznikol kultúrno - spoločenský a relaxačno - oddychový multifunkčný priestor. Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, Milanovi Cibuliakovi ml.,Milanovi Cibuliakovi st., Michalovi Stejskalovi, Dušanovi Kojnokovi, Jánovi Kubovemu, Romanovi Košičiarovi, Jánovi Ďurčákovi, Tiborovi Tokárovi, Márii Vrablicovej Ružániovej, Mestu Tisovec, Mestským lesom Tisovec s r.o., firme Owipex s r.o..

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Spojme sa pre dobrú vec 2018 Nadácie Orange

Činnosť

Prehľad  realizovaných aktivít

1.       Dni mesta Tisovec

Členovia občianskeho združenia TisArt sa podieľali na zabezpečení organizácie Dní mesta 2015, ďalej sa zúčastnili súťaže vo varení kotlíkových špecialít  - naše členky varili „Bryndzové halušky“

2.       Spolupráca pri organizovaní premiéry DS Daxner „Túžby, sny a výčitky“

Rada sa dohodla, že sa členovia OZ TisArt budú podieľať na organizovaní pripravovanej premiéry DS Daxner „Túžby, sny a výčitky“ v mesiaci november formou svetelného a zvukového zabezpečenia. Premiéry boli dve s vysokou diváckou účasťou a obrovským úspechom 

3.       Divadelný seminár na tému - divadelná dramaturgia  dňa 18.11. 2015 v Martine

Divadelný seminár na tému - divadelná dramaturgia  dňa 18.11. 2015 v Martine sa uskutočnil  v priestoroch Mestskej scény spojený s návštevou divadelného predstavenia Národný cintorín I. Na seminári sa zúčastnili 5 členovia občianskeho združenia TisArt

4.       Zabezpečenie predaja občerstvenia na Vianočných trhoch

Členovia občianskeho združenia TisArt sa zapojili do akcie Vianočné trhy a zabezpečili predaj občerstvenia. (varené víno a buchty).

5.       Zabezpečenie vystúpenia DS Daxner – „Slučka pre dvoch“ na Dni filmu a divadla v Klenovci.

Členovia občianskeho združenia TisArt zabezpečili vysúpenie DS Daxner – „Slučka pre dvoch“ na Dni filmu a divadla v Klenovci, ktoré malo veľký úspech a vysokú návštevnosť.

Plán činnosti na rok 2016

Repríza DS Daxner „Túžby, sny a výčitky“                                                  

Divadelný bál 2016-03-21                                                                            

Hriňovské dni divadla                                                                                  

Lojkov divadelný Tisovec                                                                              

Repríza DS Daxner „Slučka pre dvoch“                                                          

FEDIM 2016                                                                                               

Dni mesta Tisovec                                                                                       

Hudba spája generácie                                                                              

Repríza DS Daxner „Slučka pre dvoch“                                                 

Vianočné trhy